Výživové kurzy

Názory na kurzy

Semináře

Místa konání

Nepřehlédněte

Ostatní

Masérský rekvalifikační kurz online

Rekvalifikační masérský kurz na anatomických základech - intenzivní

Zde Vám budeme zveřejňovat nejčastější otázky a odpovědi na kurz...

Pochopím látku z online kurzu?
Snažíme se o to již téměř 20 let a studenti se u nás přes online kurzy učí z celého světa. Budete mít po danou dobu podporu od odborníka . Lektoři u nás prochází náročným vyběrovým řízením a momentálně u nás nesmí učit nikdo s menší praxí jak 15 let a odbornou, nejlepé mezinárodní zkušeností. Před přihlášením na tento kurz je nutné si zavolat na linku pro odborné dotazy, kde proberete formu výuky a my zodpovíme všechny dotazy. Momentálně se kurz dá studovat až 3 měsíce. Aktuálně centrála Dexteru umožňuje za poplatek 600 Kč vždy prodloužení licence na další 3 měsíce-vždy s odbornou lektorskou podporou. Tento kurz byl otevřen čistě jen na žádost mnoha našich příznivců,kteří se chtěli po dobu pandemie učit něčemu užitečnému. Velká část studentů tohoto kurzu jsou pak lidé ze zahraničí. Odborný garant tohoto kurzu Vám vytvořil 50 lekcí, nahrál mnoho přednášek a do našeho systému vložil testovací otázky,které Vás trénují ze znalostí. Aktuálně z kvality masáží, které jsou předvedeny studenty online kurzu,můžeme konstantovat, že míra znalostí a kvality provedení masáže je často vyšší nežli v kurzech,které se konají fyzicky. Pravděpodobně je tomu z toho důvodu, že online studenti mají doma více času na provádění masáží, možná tomu přispívá mnoho domácích úkolů .Každpopádně si je třeba řádně rozmyslet,zda je pro Vás tato forma vhodná. Úkoly, které se prováději, musí následně konrolovat lektor. Dobá kontroly úkolů se nedá urychlit a v oprůměru trvá 2 hodiny od odeslání úkolu. Proto se tento kurz nedá absolvovat jako rychlokurz, ale provádí se 3 měsíce. Také je třeba vzít na zřetel, že v Dexter Academy učí pouze profesionální lektoři, kteři od července do srpna se sami vzdělávají na kongresech, v těchto měsících je klientské centrum zavřeno, stejně tak o svatcích (podrobněji uvedeno v kontaktech), na kurz je možné se přihlásit, ale odezvy jsou delší.

Je pro mne nějak zásadní, že jste nestátní zdravotnické zařízení?
Asi není. Dobré kurzy můžete absolvovat i u nezdravotního zařízení. My jako zdrav. zařízení, ale musíme splňovat mnohem přísnější normy při péči o studenty. Certifikát vydaný nestátním zdravotnickým zařízením má jinou hodnotu u zaměstnavatele, ale i u klientů našich studentů. Některé kurzy, které provádíme se ani jinak než ve zdravotnickém zařízení dělat nedají, protože jsou vázány na akreditaci. Obecně klienti masérů a zaměstnavetelé lépe pohlíží na certifikát z tohoto zařízení.

Můžeme se učit z jednoho přihlášení více lidí?
Ne. Licence jedné přihlášky je určena pro jednoho studenta, kterému je přiřazen jeden lektor a technická podpora. Systém zjišťuje náhodnými otázkami a druhem a časem připojení, zda kurz nepoužívá jeden kurz více lidí, v případě zjištění zablokuje natrvalo účet a nelze ho poté již nikdy odblokovat(daný student se již nebude moci nikdy do Dexteru přihlásit, což nevylučuje právní důsledky).

Slyšela jsem, že z Rakouska masérské salony vyžadují po českých masérech certifikát z Dexteru?
Informace není zcela správná. Uspějete i s jiným certifikátem, ale je pravda, že jsou lázeňské domy a význámná centra, které vyžadují náš certifikát, pravděpodobně díky našemu mezinárodnímu servisu (naši studenti máme po celém světě a dokážeme pomoci s mnoha požadavky zaměstnavatelů). Standart masérských technik je totiž odlišný a v ČR ne zcela jednotný, my učíme dle ve světě osvědčených postupů (viz. v ČR nejednoznačnost ve správném pojetí v názvosloví a technice mezi sportovní a zdravotní masáží atd.). Učíme pouze ověřené a správné znalosti.

Jaký je rozdíl mezi masérkými školamy?
Konkurenci obecně nesledujeme. Můžeme mluvit pouze za naší školu. My Vám můžeme nabídnout profesionální a zkušené lektory, kteří jsou často zakladateli či významnými osobnostmi v dané terapii v ČR. Jsou čato zváni do médií, jsou citováni v diskusích a navštěvují mezinárodní kurzy a kongresy. Pak Vám jsou schopni podat správnou informaci. Škola Dexter pak zajišťuje, že se na ni můžete obrátit i za 20 let (jsme jedna z nejstarších masérský škol. Je lehké si udělat levný kurz a poté za pár let zjistit, že Vám nemá kdo vystavit duplikát certifikátu, či zjistit , že jste se danou techniku naučila špatně. My garantujeme správné provedení dle mezinárodmních standardů, ze kterých čerpáme.

Jak poznám, že je pro mne online forma vhodná?
Pokud máte ráda klid při studiu a jste schopná se učit samostatně z online přednášek, testovacího sytému, který Vám pokládá vhodné otázky, pak je pro Vás vhodný. Po tomto online kurzu není možné fyzicky navštěvovat znovu celý rekvalifikační masérský kurz. Po zdárném ukončení online kurzu a povinné návštěvě komisaře před zkouškou, aby si ověřil, že jste vše dobře pochopili, se můžete objednat na kvalifikační zkoušku, po které obdržíte certifikát, který Vás bude opravňovat k získání ŽL. Termíny Vám jsou sděleny na konzultaci. Je třeba počítat s tím, že termín konzultace a zkoušky jsou pevně dané od komisařů a je třeba si na tento termín vzít většinou dovolenou. 
 

Jak mi na dálku budete kontrolovat jak masíruji?
Online kurzy si u nás dělají nejčastěji zahraniční studenti, buď se s námi spojí přes Skype či nahrají hmat a pošlou nám, náš komisař poté postup zhodnotí a vyhodnotí. Stejný postup je obvyklý i na zahraničních univrzitách, kde online výukaje naprosto běžná. Většině studentů však stačí pouze nahrané přednášky a ukázky hmatů a nemusí nic posílat a natáčet.

Musím komunikovat přes Skype?
Ne, většině studentů stačí náš online systém výuky, kde jsou přednášky nahrané, testovací otázky a materiály. Se závěrečným testem pak nemají problém.

Jak zvládnu zkoušku z profesní kvalifkace, který mne opravňuje získat živnostenský list?
Pokud absolvujete odborný online rekvalifikační masérský kurz, máte velkou pravděpodobnost, že zvádnete i závěrečnou zkoušku. Praxi Vám v našem centru zkontrroluje komisař. Testy, které jsou v online kurzu jsou převzaty právě ze závěrečné zkoušky, podobné budu i u zoušky. 

Cena zkoušky a osvědčení
Aktuální cenu zkoušky najdete vždy na webu nebo zde. Zkouška není s kurzem nijak spojena a probíhá dle daného zákona za daných podmínek pod patronátem komisařů na místě k tomu zákonem určeném a schváleném. Kurz Vás na zkoušku připraví. Termíny se mohou změnit dle potřeby. Osvědčení se státním znakem pro obor masér dostanete po úspěšném absolvování zkoušky zdarma a jedná se o úřední listinu (stejně jako výuční list). Proto je pro tuto administrativně náročnou zkoušku stanoven poplatek. Student se přihlásí na zkoušku v jeho vybraném termínu a vše ostatní již zařizujeme my.

Musím být v určitou dobu na internetu?
Ne, přednášky jsou Vám zpřístupněny online a můžete si je pustit kdykoli. Jako bonus Vám lektor ale pošle termíny svých bonusových přednášek, které poběží živě, kde můžete živě vznášet dotazy. Kdo ale nestihne tyto přednášky, nic se neděje. Bude nahráno  a videa zaslána studentům.


Po kurzu můžete jít přímo na autorizační zkoušku a získat živnostenský list. Online kurz je překlopením celého obsahu fyzického rekvalifikačního kurzu, plus některé bonusové lekce navíc. Kurz tedy nese název rekvalifikační jen z důvodu stejného obsahu. Pokud ale chcete aby Vam kurz byl proplacen od úřadu práce, musíte ho absolvovat pouze fyzicky v našich učebnách. Kurz byl vytvořen na žádost našich zahraničních studentů, kteří mají bohaté zkušenosti s online výukou na jiných školách. Zájemci, kteří nemají takovou zkušenost, musí účast na online kurzu pečlivě zvážit. Po započatí online kurzu, nelze již peníze vrátit. I přes to 99 % studentů je absolutně spokojeno. Aktuální cenu online kurzu včetně zkoušky, která se vždy platí zvlášť najdete na webu, nebo zde masérský kurz  , zkouška. K dispozici krom videí,skript,testů Vám bude i odborný lektor po celou dobu online kurzu. Výhody? V klidu domova se naučíte veškerou teorii, ale i praxi dle standardu Dexter Academy. Studenti, kteří vyhledávají naše kurzy díky vysoké kvalitě, budou tak moci i tento kurz absolvovat online.

 

Proč masérský kurz v Dexter Academy?

  • *Vysoká profesionalita lektorského sboru
  • *Tradice v ČR již od roku 2004
  • *Účast na výstavách v ČR a v zahraničí
  • *Naši lektoři pravidelně přednáší na kongresech
  • *Učíme dle zahraničních standardů
  • *Máme tisíce spokojených studentů

  • Učíme ve specializovaném zařízení, učíme díky tomu bezpečně i v době virového nebezpečí: oddělené wc, učebny pouze pro studenty masérskéhu kurzu a nikoho jiného, omezený počet studentů, specializovaně upravené ovzduší pro ničení virů, připraveno 12 učeben pro malý počet studentů, automatické dávkovače, automatické ozonové jednotky a mnohem dalšího, aby se studenti cítili bezpečně


  • Reference

Veliké díky za kurz. Skloubení vlastní zkušenosti i odborných znalostí, talent, udržení skvělé atmosféry. Na masérský kurz jsem se přihlásila na doporučení.

Barbara Strosova
Masérský kurz Rekvalifikační masérský kurz, 05.11.2018

 

Jsem příjemně překvapená z milého, ochotného přístupu na kurzu masáží. Lektor stmeluje kolektiv a s příjemným prostředím se v Dextru člověk cítí příjemně :).Proč jsem se přihlásila právě do Dexter Academy ?: Cena, mezinárodní průkaz v AJ, dobré reference.
Ivana Valentová
Masérský kurz Rekvalifikační masérský kurz, 10.09.2018

Dexter je profesionální prestižní firma se zkušenostmi a čitelnými lektory, firma s mezinárodní působností. Dexter academy mi poskytl dobrý profesionální základ pro práci maséra a podpořil mé nadšení pro tuto práci. Lektor masérského kurzu měl dobrý lidský přístup a zároveň byl profesionál.

 

Obsah on-line masérského kurzu v délce 150 hodin:

Skvělé masérské hmaty

Lektor Vás povede názornými ukázkami, jak provádět masérské hmaty. Budete se s ním moci spojit a konzultovat dotazy.

 

Anatomie názorně a přehledně

Znalost svalů a jejich umístění je zásadní pro masérskou činnost. Každou lekci se naučíte nový sval a jeho umístění.  Svaly budeme trénovat a opakovat každou lekci, aby jste zvládli závěrečnou zkoušku.

Přehledná videa a fotografie

Disponujeme velikým množstvím video prezentací a fotografií. 

 

Vše z pohodlí domova

Tento masérský kurz bute otevřen pouze pro určený počet studentů, aby se lektor mohl věnovat každému studentovi. Je třeba mít partnera na trénování masérských hmatů.

 

Kdo Vás bude učit

První termíny Vás bude učit odborný garant rekvalifikačního masérského kurzu, komisař autorizovaný ministerstvem školství pro profesní kvalifikaci sportovní masér, budete tedy moci u něho absolvovat i zkoušku.Poslední reference Michala:

REFERENCE na masérský kurz

 

Pocit z kurzu? Takovy, ze se tesim na dalsi kurz ;) U Michala jsem se jiz kdysi ucila, ma volba nyni byla jasna! Je to profik. Svou praci zna skvele. Na vse vrele odpovi a vysvetli.
Anna Hanzálková
Spoušťové body – trigger points, 09.12.2019

 

Zažila jsem úžasný kurz, plný srandy s bezva lidma. Mám plnou hlavu dalších nových důležitých informací.Kurzy u Dextru jsou prostě nej. Proč jsem se rozhodla pro kurz v Dexteru? Pro dlouholeté zkušenosti s těma nejlepšíma. A lektor Michal? Celý den byl super. Byla to pro mě čest, že mě školil zrovna on. Jeho zkušenosti a to jak je umí předat dál je neuvěřitelné.

 
 

O lektorovi, který pro Vás v době pandemie vytvořil tento kurz.

V Českém rozhlasu Pardubicemasérské kurzy,masáže
Pozvání do Rozhlasové apatyky přijal ředitel
mezinárodní akademie,terapeut a lektor
odborných zdravotních kurzů, který
vyučuje a školí budoucí terapeuty, 
ale i zájemce, kteří chějí udělat více
pro svoje tělo i duši.
MF Dnes masérské kurzy,masáže
Rozhovor s lektorem a terapeutem
odborných zdravotních kurzů. Jak 
poznat kvalitního zdravotního maséra
a mnohem více na dvojstránce MF DNES,
Autor: Ondřej Kinkor
ČTK: Rozhovor s Michalemmasérské kurzy,masáže
Česká tisková kancelář vydala článek o
zdravotních masážích. 
Odborným poradcem byl lektor odborných zdravotních kurzů.
Test kvality masérů skrytou kamerou ČTmasérské kurzy,masáže
Náš lektor byl požádán jako nezávislý
odborný poradce do pořadu Černé ovce.
ČT odvysílala zajímavý pořad o kvalitě
českých masérů. 
Partžurnál: UVOLNĚTE SE, PROSÍM, masérské kurzy,masáže
V časopisu Partžurnál vyšel zajímavý
článek s lektorem odborných
zdravotních kurzů.
Blesk pro ženy: rozhovor masérské kurzy,masáže
Redaktorka nejčtenějšího týdeníku navštívila lektora a terapeuta odborných
zdravotních kurzů. 
TV Café: E.Aichmajerová a Michalmasérské kurzy,masáže
Příjemná redaktorka televize public TV
zpovídá terapeuta z Dexteru na
téma odborné kurzy.
Zdravotní masáž pomůže proti stresumasérské kurzy,masáže
Příjemná redaktorka Jitka Vlková se ptá
terapeuta z Dexter Academy 
na účinky zdravotní masáže.
Krása nad zlatomasérské kurzy,masáže
Oblíbený ekonomický týdeník rozebírá,
jak se daří nynějším pracovníkům v oblasti
regenerace. Svými názory přispěl
i lektor a terapeut mezinárodní akademie Dexter.
Zdravotní masážemasérské kurzy,masáže
Celá stránka věnovaná základním pravidlům,
které je třeba dodržovat před a po zdravotní 
masáži. 
 
 
Zdravotní masáže pro všechnymasérské kurzy,masáže
Článek s podtitulem Zdravotní masáže
nejsou jen pro vyvolené napsaný z rozhovoru
s terapeutem z Dexter Academy, pojednává
o hlavním účinku zdravotních masáží,
jak často na masáže chodit a jak řešit
vážnější bolesti zad…
Rozhovor v rádiu Wavemasérské kurzy,masáže
Příjemní moderátoři ranního vysílání se
ptají terapeuta z Dexter Academy, mimo jiné
na druhy zdravotních terapií, nebo jak se
pozná profesionální zdravotní masér…
 

Videa

Lektor z Dexter Academy, jako odborný poradce v Čt.
 
Lektor z Dexter Academy v Mr. GS na TV Nova.

 Více o kurzu Rekvalifikační masérský kurz na anatomických základech - intenzivní >>

« zpět


REFERENCE na poradce pro výživu

Kurz byl naprosto dokonalý! Úžasní lektoři, spousta informací, názorné příklady z praxe. Hlavně pan a paní Dohnalovi, smekám před jejich odborností a znalostmi. Budu se těšit na dalším kurzu.

REFERENCE na poradce pro výživu

Šárka nám opravdu dobře vysvětlila všechny potřebné věci,jak komunikovat s klientem a jak správně sestavit jídelníček na míru.Byla velmi milá a ať jsem se zeptala na jakýkoliv dotaz,tak velmi ochotně odpověděla. Chovala se k nám všem přátelsky a vstřícně a její kurz mi opravdu dal hodně a to jak pro sebe,tak pak dále i pro svou budoucí praxi.Bylo fajn,že nám řekla hodně praktických věcí i ze své praxe a tím nám pomohla do začátků. Dexter academy budu velmi ráda všude doporučovat,skvělé prostředí a milí lidé a hl.velký výběr dalších doplňkových kurzů a tím je Dexter vyjímečný. Už se těším na další doplňkový kurz.

REFERENCE na poradce pro výživu

Lektorka paní Šárka Míšková je velice profesionální a kvalitní člověk v oboru zdravé výživy. Je to velice přínosný praktik v oblasti snižování váhy. Nemám nic, co bych mohla vytknout. Jen a jen doporučuji a velice jí děkuji.

Zavřít Právě nyní nám můžete volat na 242 425 406.